Mijn favorieten

De NVM NieuwbouwspecialistVan woonwensen naar succesvolle woonproducten
De NVM zet zich in voor een structureel gezonde woningmarkt. Een belangrijke pijler is nieuwbouw van koop- of huurwoningen. Voor stabiliteit op de lange termijn is het essentieel dat er nu weloverwogen gebouwd wordt, zodat er aan dat wat er gebouwd wordt ook behoefte is. Daarbij helpen wij als NVM Nieuwbouwspecialist. Als NVM Nieuwbouwspecialist treden wij op als schakel tussen de ontwikkelaar en woningzoekers. Daarbij maken wij de vertaalslag van woonwensen naar succesvolle woonproducten. In samenwerking met ons ontwikkelt u vraaggestuurd zodat we samen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de woningmarkt.
 
Verzekerd van kwaliteit
Als NVM Nieuwbouwspecialist zijn wij uw partner tijdens de ontwikkeling en afzet van uw project. Wij kennen de woonwensen en doelgroepen lokaal en regionaal als geen ander en begrijpen uw ontwikkelproces. We staan naast u gedurende het gehele traject. We geven gedegen advies tijdens de planfase, verzorgen de marketing rondom uw project en zorgen ervoor dat het verkoop- of verhuurproces goed en efficiënt verloopt. We hebben als NVM Nieuwbouwspecialist aantoonbare praktijkervaring en werken volgens de NVM Kwaliteitsnorm Nieuwbouw. Bovendien zijn we voorafgaand aan het verkrijgen van de titel ‘NVM Nieuwbouwspecialist’ getest op onze kennis. Met ons als NVM Nieuwbouwspecialist bent u verzekerd van kwaliteit.
 
Analist, adviseur en makelaar
We zijn als NVM Nieuwbouwspecialist voor, tijdens en na de verkoop van een nieuwbouwwoning de schakel tussen u en de koper. We staan u al ruim voor de start van uw project bij met een advies over bijvoorbeeld doelgroepen, afzetprijzen en afzetrisico’s. Het advies is altijd onderbouwd met een grondige analyse van cijfers uit de Funda Marktverkenner, de NVM database en eigen onderzoek. U ontwikkelt daarmee een project dat weloverwogen is en waar lokaal behoefte aan is. We beschikken over een brede kennis op het gebied van marketing en weten uw project aan te bieden via de juiste kanalen. We dragen zorg voor de communicatie over het project en staan geïnteresseerden bij met advies tijdens de inschrijving. We onderhouden de informatievoorziening richting kopers gedurende de ontwikkeling van uw project.
Wij zijn als NVM Nieuwbouwspecialist analist, adviseur en makelaar in één. Samenwerking met ons draagt bij aan een hogere afzetsnelheid, risicoreductie en optimalisatie van het rendement.
 
In 4 stappen naar een optimaal rendement
Wij werken samen met u in een aantal fases aan een optimale ontwikkeling en afzet van uw nieuwbouwproject. Natuurlijk maken wij in overleg met u graag afspraken op maat.
 
Advisering
Wij zijn dé kenner van de woonwensen van lokale woningzoekers en van de behoefte van de markt met betrekking tot de uitbreiding van de woningvoorraad. Een schat aan kennis waarmee wij helpen uw plannen te optimaliseren. We geven onder andere advies over de doelgroep, architectuur en de afzetprijs. We leveren hiervoor een onderbouwing met cijfers voor uw risico-analyse. In deze fase geven wij advies over gebiedspromotie en marketing. We zijn bovendien inzetbaar voor nieuwbouwtaxaties.
 
Verkoopvoorbereiding
We hebben een groot netwerk waarbinnen uw nieuwbouwproject aangeboden kan worden. Zowel landelijk, als regionaal, als lokaal. Zo leveren we met Funda nieuwbouw een belangrijke tool en in combinatie met social media bereiken we een grote doelgroep. Ook hebben we met ons kantoor een breed eigen netwerk van belangstellenden, die we in deze fase gericht en persoonlijk interesseren voor uw project.
 
Steeds vaker wordt er bij de opmaak van verkoop- of verhuurdocumentatie een beroep op ons gedaan.
 
Verkoop
In de afzetfase voeren we verkoopgesprekken en verwerken wij inschrijvingen en opties van belangstellenden voor uw project. Indien nodig verzorgen we een loting. De status van woningen en de inschrijvingen houden we adequaat voor u bij in een persoonlijke ‘mijn woning’-omgeving. U en de koper of huurder ontvangen in deze fase regelmatig een rapportage over de voortgang van het verkoop- of verhuurproces.
 
After sales
Na aankoop van een nieuwbouwwoning, begeleiden we de kopers bij het maken van hun definitieve woningplattegrond, de koperskeuzelijst of andere wensen. We informeren de kopers over de voortgang van de bouw. Tot slot wordt de tevredenheid over aankoopproces gemeten.
 
Wij zijn u graag van dienst
Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met ons? NL Wonen is u graag van dienst. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.
 
De NVM Nieuwbouwspecialist
  • Onderbouwd advies over lokale doelgroepen en woonwensen
  • Uw project gericht in de markt gezet
  • Begeleiding inschrijvingen, opties en loting
  • Communicatie voortgang project met belangstellenden
Uw voordelen
  • Risicoreductie
  • Hogere afzetsnelheid
  • Rendement optimalisatie